Odpowiedzi

2009-11-03T17:45:35+01:00
Protisty zazwyczaj są osiadłe(przymocowują się do podłoża), lecz mogą sie poruszać za pomocą wici - krókiej lub długiej np. euglena zielona

Ich znaczenie w przyrodzie to oczyszczanie wód, stosuje się je jako nawóz do użytkowania gleb ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:51:30+01:00
POZYTYWNE

*Brunatnice są wykorzystywane jako pasza
dla zwierząt
*Listownica cukrowa jest używana na dalekim wschodzie do celów kulinarnych
*Ściany komórkowe Brunatnic są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym i kosmetycznym jako dodatek do pomadek, kremów i tak zwanej maseczki z alg a także w przemyśle papierniczym
*Skorupki obumarłych otwornic, szkieleciki promienionóżek brały udział w tworzeniu skał osadowych np. kredy piszącej


NEGATYWNE

*zielenice mają niekorzystny wpływ na zbiorniki z wodą powodują (wraz z sinicami) zakwity wód
*Tworzą uciążliwe osady na ścianach akwarium
*Zarodziec malarii-jest to pasożyt wywołujący malarię
*są pasożytami
*Wywołują choroby takie jak
>Nagana-choroba bydła
>śpiączka Afrykańska-śmiertelna choroba
>Choroba Chakasa –atakuje mózg i węzły chłonne
>czerwonka amebowa


SPOSOBY PORUSZANIA SIĘ PROTISTÓW:
-pełzanie komórek(możliwe dzięki ruchom cytoplazmy)
-nibynóżki
-ruchy wici i rzęsek(zachodzą dzięki obecności mikrotubul)
-błonka falująca(tworzy ja wić biegnąca wzdłuż komórki i błona komórkowa
2009-11-03T21:46:08+01:00
Zad1 .Oczyszczanie wód ,stosuje się jako nawóz do użyzniania gleb,wytwarza kwas alginowy,cenne składniki wody i soli mineralnych,stosowanie są do produkcji tektury i kartonów. :)