1. Wyjaśnij jak powstaje w firmie nadwyżka finansowa.
2. Jakie ważne informacje dostarcza rachunek zysków i strat.
3. Jakie informacje o stanie przedsiębiostwa dostarcza rachunek zysków i strat.
4. Jakie znasz źródła finansowania działalności i przedsiębiorstwa.
5. Opisz jak oblicza się próg rentowności i jakie znaczenie dla przedsiębiorcy ma umiejętność obliczania progu rentowności.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T13:04:25+02:00
Rachunek zysków i strat określa nam czy przedsiębiorstwo wyniosło w danym okresie zysk czy poniosło stratę.
Źródłami finansowania przedsiębiorstwa mogą być:
-transfery
-dotacje
Próg rentowności jest nazywany także progiem zyskowności. Wskaźnik ten określa ile jednostka gospodarcza z 1 złotówki zagospodarowanej w działalność przedsiębiorstwa zysku wyniosła. Wskaźnik ten jest obliczany:
zysk:przychody ze sprzedaży
Wiedząc jaki wskaźnik rentowności ma dana jednostka, może określić czy opłaca się sprzedaż danego towaru, wyrobu itp.
Może wszystkiego tu nie ma, ale zrobiłam co umiałam:]
2 1 2