1)Oblicz mase czasteczkowa i molowa tlenku wegla(IV)??2)Napisz rownanie reakcji dysocjacji kwasu fosforowego(V).Podaj nazwy otrzymanych prodoktow??3)W 270g wody rozpuszczono 30g wodorotlenku sodu.Oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu??Pilne!!

3

Odpowiedzi

2010-04-11T11:20:31+02:00

1) 

wzór: CO₂

masa cz.: 12u + (16u·2)= 44u

masa molowa: 44 g/mol


2)

H₃PO₄ -----> 3H⁺ + PO₄³⁻

powstaje: jon wodorowy oraz jon ortofosforanowy V

 

3)

Cp=ms/mr · 100%
Cp=30/300 · 100%
Cp=10%

 

 

 

4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:23:17+02:00
Odp.
mCO2=12[u]+2*16[u]=44[u];
MCO2=12[g/mol]+2*16[g/mol]=44[g/mol]
b)
H3PO4=3H(+)+PO4(3-)-kationy wodorowe i anion fosforanowy(V).
c)
Dane:
mw=270[g] H2O;
ms=30[g] NaOH;
mr=270[g]+30[g]=300[g];
Cp=(ms*100%)/mr;
Cp=(30*100%)/300=3000/300=10%.
2010-04-11T11:52:28+02:00