Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:27:01+02:00
1. wiosna ludów a zaborze pruskim
a)żądania
-urzędy dla polaków
-język polski w urzędach
utworzenie polskich oddziałów

b) osiągnięcia rewolucji
-udział polaków w parlamencie Berlińskim
-zezwolono na jawną działalność polskich organizacji

2.wiosna ludów w zaborze austriackim
a) żądania
-spolszczenie urzędów
-wolność stanu
-uwłaszczenie chłopów
-niepodległość

władze polskie planując uwłaszczenie chłopów poinformowały o tym fakcie władze austriackie. Wtedy Franciszek Fon Stadion(to nie żart ) ogłosił to uwłaszczenie w imieniu cesarza. Tym samym uwłaszczeni chłopi nie poparli rewolucji i niepodległościowych
dążeń
Dlatego że mieli to co chcieli nie nie chcieli się narażać na utratę tego do czego dążyli przez całe życie