Odpowiedzi

2010-04-11T11:23:05+02:00
Swój przydomek zawdzięczał nie tylko dokonaniom dyplomatycznym i militarnym, ale i posturze – przeprowadzone w 1861 roku pomiary szkieletu władcy wykazały, iż miał on 192 cm wzrostu stąd włąsnie przydomek WIELKI .

- ujednolicił system miar i wag ,
- stworzył dogodne warunki do wymiany handlowej z innymi krajami.
- przeprowadził reformy mające na celu wzmocnieni i zjednoczenie wszystkich ziem imperium.
-uporządkował prawo i wprowadził nową monetę - srebrnego denara,
-zlikwidował stanowisko majordoma ,
- podzielił państwo na hrabstwa,
- narażone obszary na częste napady zostały przekształcone w marchie,
- za jego panowania powstało silne państwo któremu nie dorównywał żaden kraj europejski .