Odpowiedzi

2010-04-11T11:25:43+02:00
Prąd Benguelski - zimny prąd morski płynący z południa na północ na Oceanie Atlantyckim, oblewający zachodnie wybrzeża południowej części Afryki i docierający w okolice równika. Jego prędkość wynosi około 1 - 2 km/h. Temperatura wód powierzchniowych waha się pomiędzy 19 (na południu) a 26°C (na północy) w lecie i 15 a 22°C w zimie. Prąd ten ma wpływ na powstanie pustyni Namib na południowym wschodzie Afryki.

Prąd Peruwiański (Prąd Humboldta) - zimny prąd morski na Pacyfiku płynący z południa na północ, będąc wyodrębnieniem Dryfu Wiatrów Zachodnich, wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Temperatura wód powierzchniowych wynosi ok. 20°C w lecie (styczeń-marzec) i ok. 15°C w zimie (czerwiec-sierpień). Powoduje wysuszanie i ochładzanie klimatu wybrzeża przyczyniając się do pustynnienia (np. pustynia Atacama).


W ostatnich latach Prąd Peruwiański zakłócany jest przez tzw. efekt el Niño, powodujący podniesienie się temperatury wód przybrzeżnych i katastrofalne opady deszczu w Andach oraz zmniejszanie się pokrywy wiecznych śniegów, których równomierne topnienie w ciągu roku zapewniało dopływ wody do
andyjskich rzek.

Prąd Północnorównikowy - ciepły prąd morski na Oceanie Atlantyckim i Spokojnym, wywołany pasatem. Płynie na półkuli północnej, na zachód, równolegle do równika i Zwrotnika Raka, między 10°N a 20°N. Na Oceanie Atlantyckim wraz z odnogą Prądu Południoworównikowego daje początek Prądowi Zatokowemu, a na Oceanie Spokojnym - prądowi Kuro-siwo. Wywołany jest rotacją Ziemi na wschód.

Płynie z prędkością średnią ok. 2 km/h, a temperatura wody, jaką niesie, wynosi więcej niż 25°C.
5 4 5
2010-04-11T11:26:13+02:00
A) chłodny Prąd Benguelski występujący u południowo-zachodnich wybrzeży Afryki przyczynił się do powstania pustyni Namib.


b)Prąd Norweski, będący odnogą ciepłego Prądu Zatokowego decydująco wpływa na klimat Norwegii. Podnosi on temperaturę powietrza w strefie norweskiego wybrzeża, powodując największe w świecie dodatnie anomalie klimatyczne

c)zimny prąd morski na Pacyfiku płynący z południa na północ, wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Powoduje wysuszanie i ochładzanie klimatu wybrzeża przyczyniając się do pustynnienia (np. pustynia Atacama).

d)ciepły Prąd Północnoatlantycki, stanowiący przedłużenie Golfsztromu, przyczynia się do ocieplenia klimatu Skandynawii
5 4 5