Odpowiedzi

2010-04-12T13:03:03+02:00
Puszcza Białowieska znajduje się w południowej części Niziny Podlaskiej, w obrębie Wysoczyzny Bielskiej. Nizina Podlaska zajmuje obszar 16000 km2. Pod względem geomorfologicznym jest przedłużeniem Nizin Środkowopolskich, od których różni się nie tylko pod względem klimatycznym i geobotanicznym, ale także wgłębną strukturą geologiczną. Część niziny położona na południe od doliny Narwi jest płaska lub lekko falista, o rzeźbie mało urozmaiconej. Najwyżej położone wzniesienia związane są ze stadiałem Warty zlodowacenia środkowopolskiego i dochodzą do 200 m n.p.m. Część północno-wschodnia odznacza się większym urozmaiceniem rzeźby i wysokościami bezwzględnymi dochodzącymi do 250 m n.p.m.m. Nizina Podlaska znajduje się na rubieży kontynentalnego sektora klimatycznego Europy Wschodniej. Średnie temperatury powietrza w styczniu wynoszą od -4 oC do -6°C. Pokrywa śnieżna utrzymuje się około 3 miesięcy. Średnie temperatury powietrza w lipcu wynoszą 17-18°C. Średnie sumy roczne opadów atmosferycznych oscylują wokół wartości 550 mm. Najchłodniej jest na Wysoczyźnie Białostockiej a najcieplej na Wysoczyźnie Bielskiej. Na uwagę zasługuje klimat lokalny dużych, zwartych obszarów leśnych, jak np. Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej. Nizina Podlaska jest krainą rolniczo - leśną.
17 4 17