1.W szkole podstawowej nr 14 uczy sie 930 uczniów . Liczba dziewcząt stanowi 86% liczby chłopców . Oblicz ilu chłopców oraz ile dziewcząt uczy się w tej szkole ?.


2.W stawie pływają grube ryby , a także płotki leszcze . Grube ryby stanowią 5^% wszystkich ryb a płotki 80% pozostałych. Leszczy w tym stawie jest 38 . Ile grubych ryb pływa w tym stawie ?

3

Odpowiedzi

2010-04-11T11:31:20+02:00
Zadanie1.
930>wszyscy uczniowie
x>liczba chlopcow
86%x>dziewczeta
x+0,86x=930
1,86x=930//1,86
x=500>liczba chlopcow
930-500=430>liczba dziewczat

zadanie2.
x>ilosc wszystkich ryb
0,05x>ilosc grubych ryb
0,05x+8*[x-0,05x]+38=x
5x+8*9,5x+3800=100x
5x+76x+3800=100x
3800=19x
x=200>wszystkie ryby
0,05x=0,05*200=10>grube ryby
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:38:39+02:00
1. dane: 930-razem
x-chłopcy
0,86x-dziewczyny
rozw.
x+0,86x=930
1,86x=930|:1,86
x=500 930-500=430
odpchłopców jest 500 a dziewczyn 430.

2.
dane:x-ryby w stawie
0,05x-grube ryby
0,8(0,95x)-płotki
38-leszcze
rozw.
0,05x+0,8(0,95x)+38=x
0,05x+0,76x+38=x
0,81x+38=x
0,81x-x=-38
-0,19x=-38|:(-0,19)
x=200
wszystkich jest 200, grubych ryb jest 0,05*200=10
odp.;w stawie jest 10 szt, grubych ryb
1 5 1
2010-04-11T11:49:10+02:00
1.
x-liczba chłopców
86%x-liczba dziewcząt

x+86%x=930
1.86x=930/:1,86
x=500-chłopcy

0,86*500=430-dziewczęta

odp.w szkole uczy się 500 chłopców i 430 dziewcząt

2.
5% to grube ryby
95% to plotki i leszcze

leszczy jest 38

plotki stanowia 80% pozostalych ryby czyli 80% z tych 95% wszystkich ryb
czyli 38 leszczy to 20% pozostalych ryb, co daje
38=20%
x=100%

x=190 tyle jest pozostalych ryb czyli
38 leszczy i 152 plotki

190 to 95% wszystkich ryb, grubych jest 5% wiec

190=95%
x=5%

x=10
1 5 1