Odpowiedzi

2009-11-03T22:49:17+01:00
1. Organizowanie pracy
w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
2. zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczestwa i higieny , wydanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonywania tych poleceń
3.zapwnienie wykonywania zakazów , decyzji i zarządzeń organów zadzoru nad warunkami pracy
4.zapewnienie wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy