Proszę pomóżcie mam spr. z tych pytań !

1.Co według Ciebie znaczy, że 4 przykazanie Boże posiada religijny charakter ?
2.Czego broni czwarte przykazanie Boże?
3.Na czym polega kierowanie się w codziennym życiu czwartym przykazaniem Bożym ?

4.Czym uzasadnisz konieczność podporządkowania się wymaganiom piątego przykazania Bożego ?
5.Jakich wartości broni piąte przykazanie Boże?
6. Dlaczego piąte przykazanie Boże obejmuję także sferę duchowego rozwoju człowieka ?

7.Jeśli miałabyś w jednym zdaniu sformułować to, czego dotyczy szóste przykazanie Boże, wówczas wskazałbyś ?
8. Przed czym chce bronić człowieka Pan Bóg, dając mu szóste przykazanie ?
9. Jaka powinna być miłość, do której odwołujemy się w szóstym przykazaniu Bożym ?

10.Czemu ,twoim zdaniem ,ma służyć siódme Boże przykazanie ?
11.Dlaczego przestrzeganie siódmego przykazania Bożego ma ważne znaczenie dla sumienia człowieka ?
12. Jakich wartości broni 7 Boże przykazanie ?

13.Gdybyś otrzymał zadanie przekonania kogoś o konieczności kierowania się 8 przykazaniem , to na które jego aspekty zwróciłbyś szczególną uwagę ?
14. Na czym polega zło kłamstwa ?

15. Jakich wartości broni dziewiąte przykazanie Boże?
16. W jaki sposób wyjaśnisz pojęcie "pożądanie" ?
17. Jakie postawy charakteryzują człowieka, który dąży do wprowadzenia w swoim życiu harmonii ?

18.W jaki sposób dziesiąte przykazanie Boże broni godności człowieka ?
19. Jakie dobra powinny mieć dla chrześcijana największą wartość ?

To koniec. Dużo ich jest ale liczę ,że sobie poradzicie .

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:55:19+02:00

1.Co według Ciebie znaczy, że 4 przykazanie Boże posiada religijny charakter ? 4 przykazanie mówi o czci matki i ojca. Lecz nie chodzi tylko o tych "ziemskich rodziców", lecz o Ojca w niebie i Jego matkę.

2.Czego broni czwarte przykazanie Boże? To przykazanie broni miłości do naszych rodziców.

3.Na czym polega kierowanie się w codziennym życiu czwartym przykazaniem Bożym ? Kierowanie się czwartym przykazaniem polega na oddawaniu rodzicom należnej im czci, kochaniu ich i liczeniu się z ich zdaniem.

4.Czym uzasadnisz konieczność podporządkowania się wymaganiom piątego przykazania Bożego ? Każdy z nas jest człowiekiem i każdy ma prawo do życia.

5.Jakich wartości broni piąte przykazanie Boże? Piąte przykazanie broni praw wszystkich ludzi, głównie tych, którzy nie mogą się sami bronić.

6. Dlaczego piąte przykazanie Boże obejmuję także sferę duchowego rozwoju człowieka ? Jezus został zabity, a więc to przykazanie w pewnym sensie odnosi się do Jego śmierci.

7.Jeśli miałabyś w jednym zdaniu sformułować to, czego dotyczy szóste przykazanie Boże, wówczas wskazałbyś ?
Szóste przykazanie chroni przed zniszczeniem małżeństwa dwojga ludzi.

8. Przed czym chce bronić człowieka Pan Bóg, dając mu szóste przykazanie ? Bóg chce chronić przed egoizmem i cierpieniem.

9. Jaka powinna być miłość, do której odwołujemy się w szóstym przykazaniu Bożym ? Miłość powinna być prawdziwa i nieegoistyczna.

10.Czemu ,twoim zdaniem ,ma służyć siódme Boże przykazanie ?
Siódme przykazanie ma służyć rzeczom materialnym, które posiadamy i są nam niezbędne do życia.

11.Dlaczego przestrzeganie siódmego przykazania Bożego ma ważne znaczenie dla sumienia człowieka ? Człowiek, gdy kradnie, popełnia grzech. Na początku czuje się z tym źle, jednak po drugiej, trzeciej kradzieży, wyrzuty sumienia znikają. Człowiek czuje się wtedy w pewien sposób "znieczulony" i łatwiej popełnia inne, cięższe grzechy. Być może zaczynał od kradzieży zwykłego długopisu, a skończy na kradzieży samochodów.

12. Jakich wartości broni 7 Boże przykazanie ? Broni wolności i własności.

13.Gdybyś otrzymał zadanie przekonania kogoś o konieczności kierowania się 8 przykazaniem , to na które jego aspekty zwróciłbyś szczególną uwagę ? Gdy ktoś nas okłamuje i gdy się o tym dowiadujemy, czujemy się źle. Czujemy, że ktoś nie potrafi nam zaufać.

14. Na czym polega zło kłamstwa ? Zło kłamstwa polega na tym, że jest ono po prostu nieprawdziwe. Kłamstwo jest czymś zmyślonym.

15. Jakich wartości broni dziewiąte przykazanie Boże? Dziewiąte przykazanie broni miłości.

16. W jaki sposób wyjaśnisz pojęcie "pożądanie" ? Pożądanie - chęć zdobycia czegoś, co ma druga osoba.

17. Jakie postawy charakteryzują człowieka, który dąży do wprowadzenia w swoim życiu harmonii ? Człowiek kieruje się przykazaniami miłości, przykazaniami Bożymi, nie zazdrości, mówi prawdę, żyje w zgodzie z innymi.

18.W jaki sposób dziesiąte przykazanie Boże broni godności człowieka ? Dziesiąte przykazanie broni godności człowieka poprzez zabranianie zazdroszczenia innym.

19. Jakie dobra powinny mieć dla chrześcijanina największą wartość ? Miłość, Prawda, Bóg, dobro innego człowieka.
28 4 28