Wytłumaczy mi tutaj ktoś tak na chłopski rozum wszystkie czasy jakie występują w języku niemieckim? i proszę, żeby były z przykładowymi zdaniami :) daję wszystkie punkty, jakie mam. bardzo mi na tym zależy! z góry dziękuję

2

Odpowiedzi

2010-04-11T11:38:56+02:00
1Czas Perfekt czy Plusquamperfekt
2Czas przeszły Perfekt z czasownikiami kończącymi się na 'ieren'.
3Czas teraźniejszy - Präsens
4Czas przyszły - Das Futur
5Czas zaprzeszły - Das Plusquamperfekt
6Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt
7Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt
---------------------------------------------------------------------------------
1Meine Nachbarin hat mir von ihrem Sohn erzählt. – Moja sąsiadka opowiadała mi o swoim synu.
2Ich habe mich für Sport geinteressiert (Interesowałem się sportem) – ŹLE
Ich habe mich für Sport interessiert (Interesowałem się sportem) – DOBRZE
3Du bist aus Paris. ([Ty] jesteś z Paryża)
Czas Futur I w języku niemieckim wyraża czynności, które mają się odbyć w przyszłości
4Ich konnte im Juni nicht nach Griechenland fahren. Ich hatte kein Urlaub bekommen.
(Nie mogłam wyjechać do Grecji w czerwcu. Nie dostałam wcześniej urlopu)
5-
6-Ich war gestern vier Stunden in der Arbeit. (Byłam/byłem wczoraj w pracy 4 godziny)
1 1 1
2010-04-11T11:47:24+02:00
Czas Perfekt czy Plusquamperfekt
Czas przeszły Perfekt z czasownikiami kończącymi się na 'ieren'.
Czas teraźniejszy - Präsens
Czas przyszły - Das Futur
Czas zaprzeszły - Das Plusquamperfekt
Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt
Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt
1 1 1