1. Piechur wyszedl z miasta M i poruszał się z prędkością 4 km/h. Po 1h 40min w ślad za nim wyjechał kolarz i dogonił go po 32 minutach. Prędkość kolarza jest równa:
A. 16,5 km/h
B. 12,5 km/h
C. 21,5 km/h
D 17,5 km/h
2. Cenę pewnego towaru obniżono o 5% i obecnie kosztuje 68,40 zł. Przed obniżką towar ten kosztował:
A. 71,82 zł
B. 72 zł
C. 68,45 zł
D. 70 zł

Obliczenia mile widziane

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:35:46+02:00
1.V piechura = 4 km/h
t = 1⅔ h
t₂ = 32 min = 8/15 h
s = 4 km/h * 1⅔ h = 20/3 km = 6⅔ km
V kolarza = s/t₂ = 20/3 km * 15/8 h = 12,5 km/h

Odpowiedz:b

2.95%-68,40zl
5%- x
95x= 6840 /: 95
x=72zl
1 1 1