Odpowiedzi

2009-11-03T18:27:09+01:00
Wśród najbardziej typowych zachowań politycznych można wyróżnić:
- czynne, polegające na aktywnym udziale jednostki w podejmowaniu działań o charakterze politycznym lub bierne,
- świadome lub nieświadome decyzje o udziale w tych działaniach,
- indywidualnie bądź grupowe działania,
- zachowania skierowane na osiągnięcie celu poprzez współpracę (zachowanie polityczne konsensualne) i zachowanie polityczne konfliktowe zmierzające do osiągnięcia zwycięstwa w drodze walki,
- zachowanie konformistyczne, czyli zgodne z wartościami i normami obowiązującymi w grupie społecznej
5 4 5