Plis pomóżcie ;))
To jest tekst i potem dwa pytania ;D
Zgodnie z zarządzaniem
władz szkolnych 21 marca, w dzień wagarowicz, grzegorz i piotr przyszli do szkoły
. Tego dnia zamiast lekcji odbywały się konkursy, gry i zabawy
a w auli występował kabaret szkolny oraz zespół muzyczny. Grzegorz i Piotr postanowili jednak, że pójdą na wagary. Przy wyjściu zatrzymał ich woźny pytając dokąd się wybierają. Chłopcy zaczęli niegrzecznie odpowiadać. Piotr nakrzyczał na koleżanke która próbowała zwrócić im uwagę że zachowują się niestosownie. W obronie dziewczyny stanął uczeń z młodszej klasy, a po chwili do sporu przyłączyło się jeszcze kilka osób. Gdyby nie zdecydowana postawa woźnego doszłoby do bójki. Kazał on rozejść się uczniom a Grzegorz i Piotra zaprowadził do pokoju nauczycielskiego na rozmowę z wychowawcą.

1 Opowiedz które obowiązki ucznia zlekceważył Grzegorz i Piotr.
2 Wyjaśnij jakie konsekwencje mogli ponieść obaj uczniowie z powodu niewłaściwego zachowanie.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T17:51:23+01:00
Ze nie wolno używać przemocy w szkole
nie wyzywa sie osób starszych


mogli zostać ukarani naganom albo wywaleni ze szkoły
7 3 7