Elektron przeszedł z jednego stanu do drugiego emitując kwant energi 2eV. Oblicz długość fali emitowanego przez ten atom.
To jest bardzo ważne, jeżeli komuś zależałoby na większej ilości pkt to podaje link do kilku zadań m.in. tego http://zadane.pl/zadanie/816047 :D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:15:36+02:00
Elektron przeszedł z jednego stanu do drugiego emitując kwant energi 2eV. Oblicz długość fali emitowanego przez ten atom.
Ef = 2eV

f= 1/T
ponieważ
c = λ/T
T=λ/c
f=c/λ

h*(c/ λ) = 2 eV
λ =h*c / 2eV = (4,14* 10⁻¹⁵*3*10⁸)/2=6,21*10⁻7 [(eV*s * m/s)/eV=m]
2010-04-11T18:16:03+02:00
Ef = 2eV
h*mi=2 eV

(mi= 1/T a T siedzi w c = λ/T stad T=λ/c stad mi = c/λ)

h*c/ λ = 2 eV
i stad juz bierzemy λ
λ =h*c / 2eV = 6.22* 10 do minus 7