Odpowiedzi

2010-04-11T12:16:33+02:00
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI :
-zasiadła na tron Polski po śmierci Augusta III, -wybrany na elekcji dzięki protekcji Rosji oraz rodzin Czartoryskich (Familii) i Zamoyskich, - wprowadził reformy prawne i dotyczące obrad sejmu , - po koronacji zmienił swoje imię z Antoniego na Augusta , - lubił kulturę zachodnioeuropejską i najnowszą modę, na których się wzorował , -miał wiele planów dotyczących umocnienia, rozbudowania i unowocześnienia państwa , - wspierał literatów i artystów , - organizował dla najwybitniejszych obiady czwartkowe , - ostatni król Rzeczpospolitej
-NA CZYM POLEGAŁO OŻYWIENIE GOSPODARCZE i KULTURALNE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH ?
->na powstawaniu nowych manufaktur ,produkujących porcelanę, karty do gry, szkło, broń dla wojska, odzież,na zmianie pańszczyzny na czynsz, na produkcji nowych dróg, kanałów rzecznych,brukowano ulice, powstawały domy handlowe i banki , na rozwoju szkolnictwa : założono Szkołę Rycerską, powołano Komisję Edukacji Narodowej i Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ,na rozwoju polskiego piśmiennictwa