Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:18:08+02:00
TADEUSZ SOPLICA-SYN JACKA SOPLICY. mŁODy przystojny. Zostaje żołnierzem napoleońskim potem mężem Zosi.

JACEK SOPLICA-(ksiądz robak) brat sędziego, dawniej szlachecki zawadiaka.przygotowuje powstanie na Litwie.

SĘDZIA SOPLICA-właściciel majątku Soplicowo, brat Jacka wielki chrzciciel staropolskich tradycji.

TELIMENA-krewna soplicy,przybyła do sędziego z Petersburga,Uwodzi Tadeusza potem hrabiego w końcu zostaje żoną Rejenta.


ZOSIA HORESZKÓWNA-córka Ewy horeszkówny.Zostaje żoną Tadeusza.

HRABIA-krewny horeszków,obyty w świecie,dużo podróżował, ma światowe zwyczaje.


PROSZEEE:*
1 5 1