Odpowiedzi

2010-04-11T11:49:28+02:00
Praca organiczna

jedno z podstawowych haseł polskiego pozytywizmu, zakładające konieczność pracy nad każdym elementem organizmu społecznego. "Praca organiczna" zawierała postulat unowocześniania przemysłu, rolnictwa i handlu, propagowała rozwój cywilizacyjny. Postulowała konieczność oświecania i uświadamia całego społeczeństwa oraz unaoczniania mu zdobyczy współczesnej cywilizacji.
24 4 24
2010-04-11T11:50:22+02:00
Praca organiczna to działania mające na celu obronę polskiego bytu narodowego w warunkach niewoli porozbiorowej; polegały one na upowszechnianiu oświaty, zwłaszcza wśród najuboższych warstw społecznych, i na staraniach, aby takie dziedziny jak szkolnictwo czy lecznictwo funkcjonowały prawidłowo, na wzór zdrowego organizmu.
34 4 34