Wypisz skutki wojny krymskiej dla Rosji na arenie międzynarodowej oraz wewnątrz państwa.

Skutki zewnetrzne-
Skutki wewnętrzne-

Jak co ono jest w ćwiczeniach z historii dla klas 2 PRZEZ WIEKI na str 82.zad.2

Bardzo proszę o pomoc z tym zadaniem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:54:11+02:00
Rosja zrezygnowała z protektoratu nad Wołoszczyzną;
Rosja zgodziła się na zlikwidowanie floty czarnomorskiej;
Księstwa naddunajskie otrzymały gwarancje międzynarodowe zamiast rosyjskich;
Francja umocniła swoja pozycje w Europie;
Francja podpisała sojusz z Sardynią;
Austria znalazła się w izolacji
3 2 3
2010-04-11T11:55:00+02:00
*Rosja straciła zdobycze na Kaukazie
*Rosja zgodziła się na zlikwidowanie floty czarnomorskiej;
*Francja umocniła swoja pozycje w Europie i podpisała sojusz z Sardynią
* Austria znalazła się w izolacji na skutek prowadzenia polityki neutralności.
3 3 3