Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:50:50+02:00
UKŁAD ODDECHOWY Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu związków organicznych, najczęściej glukozy. Utlenianie glukozy nie zachodzi gwałtownie, lecz odbywa się stopniowo , w wielu następujących po sobie reakcjach. Część energii uwalniającej się podczas utleniania glukozy zostaje zatrzymana w wiązaniach chemicznych cząsteczki nazywanej ATP. Reakcje utleniania glukozy przebiegające w obecności tlenu dostarczają dużej ilości ATP. Niektóre komórki potrafią oddychać beztlenowo. Rozkład glukozy sprowadza się w nich tylko do pierwszego etapu (glikozy), a ilość powstającego wówczas ATP jest niewielka. Substratem oddychania komórkowego może być nie tylko glukoza. Wiele komórek potrafi utleniać także produkty rozkładu tłuszczów i białek. Płuca są zbudowane z pęcherzyków płucnych. Środowisko zewnętrzne komunikuje się z pęcherzykami płucnymi poprzez nos lub usta, gardło, krtań, tchawice, oskrzela i oskrzeliki. Wentylacje płuc zapewniają przepona i mięśnie międzyżebrowe, które dzięki rytmicznym skurczom zmieniają objętość klatki piersiowej. Płuca biernie naśladują zmiany objętości klatki piersiowej, co wiąże się z wykonywaniem wydechów (usuwaniem na zewnątrz części powietrza z płuc) lub wdechów (zasysaniem nowej porcji powietrza). Wydajność wentylacji płuc można zmierzyć za pomocą spirometru. Skurcz mięśni odpowiadających za wentylację płuc odbywa się niezależnie od naszej woli. Możemy jednak przez krótki czas wpływać na rytm oddechów. Wymiana gazowa odbywa się w pęcherzykach płucnych, gdzie tlen z powietrza przemieszcza się do krwi, a dwutlenek węgla- w kierunku przeciwnym. Tlen jest transportowany przez krew po związaniu go z hemoglobiną. Szczególne właściwości mioglobiny oraz hemoglobiny płodowej ułatwiają wydane dostarczenie tlenu do pracujących mięśni lub do rozwijającego się w łożysku płodu. Dwutlenek węgla jest transportowany przez krew na kilka sposobów, głównie jako jon wodoro-węglanowy.Układ oddechowy usuwa dostające się do niego cząstki pyłów dzięki nabłonkowi migawkowemu wyściełającemu tchawicę i oskrzela. Zwężenie oskrzeli ogranicza dopływ drażniących substancji do płuc. Stałe narażanie układu oddechowego na zanieczyszczenia prowadzi do wielu chorób. Przewlekły nieżyt oskrzeli upośledza funkcje oddechowe i sprzyja infekcjom bakteryjnym. Palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób płuc, m.in. rozedmy płuc i raka płuc.

O to chodziło ?