Mam tutaj bardzo proste zadanie z działu ZADANIA TEKSTOWE Z ZASTOSOWANIEM RÓWNAŃ I NIERÓWNOŚCI.

ZAD13

Matka jest dwa i pół razy starsza od córki, a różnica ich lat jest równa 30. Ile lat ma córka?

ZAD3

Różnica pięciokrotności pewnej liczby i liczby 4,9 jest równa 20% połowy tej liczby. Co to za liczba ?

ZAD5

Rozmieniono 30 zł na monety pięciozłotowe i dwuzłotowe. Otrzymano dziewięć sztuk monet. Ile było monet dwuzłotowych ?

ZAD14

Suma trzech kolejnych liczb parzystych równa się 48. Jakie to liczby ?

PROSZĘ ROZWIĄZAĆ TO JAK NAJSZYBCIEJ DAJE NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ !!!

3

Odpowiedzi

2010-04-11T11:51:53+02:00
1.50-30=20 20+30=50 odp. Córka ma 20 lat
2.x=pewna liczba

5x=pieciokrotność
5x-4,9=20%×½x
5x-4,9=0,2×0,5x
5x-0,1x=4,9
4,9x=4,9
x=4,9:4,9
x=1
to liczba 1
3.x=ilosc monet 5-złotowych
y=ilosc monet2-złotowych

x+y=9
5x+2y=30

x=9-y
5(9-y)+2y=30
45-5y+2y=30
-3y=30-45
-3y=-15
y=15:3
y=5

x=9-5=4
odp. były 4 5-złotówki i 5 2-złotówek
2010-04-11T11:52:32+02:00
ZAD5
30 = 5x + 2y
9 = x+y

z drugiego równania x wstawiamy do pierwszego
x=9-y
30 = 5(9-y) + 2y
30 = 45 - 5y + 2y
30 = 45 - 3y
-15 = -3y
y = 5
x = 4

monet 5-cio złotowych było 4, a 2-jek było 5.

ZAD3
Pewna liczba x

5x-4,9=(1/2x)*20%
5x-4,9=(1/2x)*2/10
5x-4,9=(1/2x)*1/5
5x-4,9=1/10x
5x-1/10x=4 i 9/10
4 i 9/10 x= 4 i 9/10
49/10x=49/10
x=49/10/49/10
x=49/10*10/49
x=1

spr.
5*1-4,9=(1/2*1)*20%
5-4,9=1/2*2/10
0,1=1/10
1/10=1/10

Odp.
Pewna liczba to 1

ZAD13
Dane:
córka - x lat
matka - 2,5 x lat
szukane:
x = ?
2,5x =?

2,5 x - x = 30 lat
1,5 x = 30 lat / : 1,5
x = 20 lat

córka - 20 lat
matka - 2,5 * 20 lat = 50 lat

odp. Córka ma 20 lat, a matka 50 lat.

ZAD14
n+n+2+n+4=48
3n+6=48
3n=48-6
3n=42
n=14 pierwsza liczba
druga 16
trzecia 18
2010-04-11T12:12:28+02:00
Matka - 2,5x
córka - x
2,5x-x=30
1,5x=30 /:1,5
x=20

córka ma 20 lat

5x-4,9=20% 1/2x
5x-4,9= 2/10 * 1/2x
5x-4,9= 1-10x
5x- 1/10x=4,9
50/10x - 1/10x= 49/10
49/10x = 49/10
x=1

liczba ta to 1


y-5zł
x-2zł
2x+5y=30
x+y=9 / * (-2)

2x+5y=30
-2x-2y=-18
+ _____________
3y=12 /:3
y=4

9monet - 4 monety 5-złotowe = 5 monet 2-złotowych
x=5


x+x+2+x+4=48
3x+6+48
3x=42

x=14
x1=16
x2=18