1. rozsrzygnij, który z punktów A=(-1/2, 1/6) lub B=(3/4, -3/8) należy do wykresu funkcji y=-2/3x kwadrat
2. oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)=xkwadrat-6x+1 w przedziale <0,1>
3. prostokątne działka ograniczona z jednej strony murem ma być ogrodzona z trzech pozostałych stron, a łączna długośc ogrodzenia ma wysokośc 160m. przy jakich wymiarach działki jej pole będzie...

proszę

1

Odpowiedzi

2010-04-11T12:20:34+02:00
Zad2.
f(x)=x²-6x+1
Δ=b²-4ac
Δ=(-6)²-4*1*1
Δ=32

p=-b/2a czyli p= 6/2 czyli p=3
q= -Δ/4a czyli q=-32/4 czyli q=8

f(0)= 0²-6*0+1=1
f(1)= 1²-6*1+1= -4

wartość najmniejsza to -4.

zad.1.
A=(-1/2, 1/6) lub B=(3/4, -3/8)
y=-2/3x²

1/6=-2/3* (-1/2)²
1/6=-2/3*1/4
1/6=-2/12
1/6≠-1/6 czyli nie należy bo jedna strona nie równa się drugiej.

-3/8=-2/3*(3/4)²
-3/8=-2/3*9/16
-3/8=-18/48
-3/8=-3/8 obie strony są równe. Czyli pkt B należy do wykresu tej funkcji.