Odpowiedzi

2010-04-11T12:14:29+02:00
SEJM WIELKI (SEJM CZTEROLETNI)
-(1788r. - 1792r.)
-reformy: konstytucja sejmowa o miastach królewskich: nabywanie dóbr ziemskich ,szlachta i duchowieństwo płacą podatki, zniesiono liberum veto i wolną elekcję , podzielono władzę na prawodawczą wykonawczą i sądowniczą

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 r.
-najważniejszym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie 3maja 1791 r. drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji. Od tej pory Polska stała się monarchia konstytucyjną .Dla Polaków miało to znaczenie równości wobec każdego człowieka, każdy miał jednakowe prawa i obowiązki

:)
3 5 3