Odpowiedzi

2010-04-11T12:12:50+02:00
1)Graby są znakomitymi roślinami na strzyżone żywopłoty
ŁĘGI. las łęgowy - zbiorowisko leśne lub zarośla porastające doliny rzek i strumieni
A na przyklady nie pomoge;/
2010-04-11T12:15:43+02:00
1)Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł.
Grąd – wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerku. Posiada bogaty podszyt.