Zad 1. Grubość przewodu elektrycznego określa się często, podając pole jego przekroju.
a) Podaj średnicę przewodu, którego pole przekroju wynosi 1.5mm2 (mm kwadratowego)
b)Ile razy średnica przewodu, którego pole przekroju jest równe 6 mm2, jest większa od średnicy przewodu o polu przekroju 1.5mm2 ?

Zad 2 Oblicz długość promienia koła o polu:

a) 16π cm2 (kwadratowego)
b) 100π m2
c) 0.04π dm2
d)π km2
e) 9/16π mm2

Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam !

1

Odpowiedzi

2009-11-03T18:30:24+01:00
Zad 2.
a) 16π cm2
P=πr²
16π=πr²
r²=16π/π
r=√16=4

b)100π m2
100π=πr²
r²=100π/π
r²=100
r=√100=10

analogicznie pozostale przykłady
1 2 1