Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T12:16:07+02:00
Wartościowości to liczba wiązań CHEMICZNYCH jakie tworzy atom danego pierwiastka łaczenie in atomami
2 3 2
2010-04-11T12:16:56+02:00
Wartościowość ukazuje iloma wiązaniami chemicznymi pierwiastek może się połączać z innymi pierwiastkami.
4 4 4
2010-04-11T13:16:24+02:00
Wartościowość to cecha pierwiastków chemicznych i grup funkcyjnych w chemii określająca iloma wiązaniami chemicznymi może się dany pierwiastek łączyć z innymi.

Wartościowość jest starym i bardzo mocno nieprecyzyjnym pojęciem, które jest często zastępowane pojęciem stopnia utlenienia i liczby koordynacyjnej. Szczególne trudności pojęcie to powoduje w chemii koordynacyjnej, chemii organometalicznej i chemii supramolekularnej, gdzie często występują "częściowe" wiązania chemiczne oraz oddziaływania będące na granicy wiązań i innych oddziaływań fizycznych.

Większość pierwiastków ma zmienną wartościowość, tj. może przyjmować różną wartościowość w różnych związkach chemicznych
2 3 2