Odpowiedzi

2009-11-03T18:16:56+01:00
Zadaniem samorządu szkolnego jest ....... dbanie o porządek i dobro szkoły i uczniów.
Zadaniem samorządu klasowego jest ...... godne reprezentowanie klasy i dbanie o jej dobro.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:24:31+01:00
...mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

...współpracować z wychowawcą w działalności pozalekcyjnej klasy i współdziałać z Radą Młodzieżową, przy realizacji jej programu.
2009-11-03T19:40:27+01:00
Zadaniem samorządu szkolnego jest....... dbac o mienie szkoly
Zadaniem samorządu klasowego jest...troska o swoich kolegow z klasy