1.napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami podaj nazwy produktów :
Nazwa produktu
a)...........+ H2--->.......... ........................
b)..........+ 2H2--->........... ........................
c)...........+ Br2--->........... ........................
d)...........+ HCl--->............ ........................
e)...........+ 2Cl2--->........... ........................
f)............+ H2O--->........... .......................

2.uzupełnij równania reakcju spalania etynu.
a)..........C2H2 +..........---->...........CO2 +.........
b)..........C2H2+..........---->............C +...........
c)..........C2H2+..........---->............CO +..........

1

Odpowiedzi

2011-07-01T12:27:55+02:00

zad.1

a)C2H2+ H2--->C2H4

C2H4-->eten


b)C2H2+ 2H2--->C2H6

C2H6-->etan


c)C2H2+ Br2--->C2H2Br2

C2H2Br2-->dibromoeten


d)C2H2+ HCl--->C2H3Cl

C2H3Cl-->chloroeten


e)C2H2+ 2Cl2--->C2H2Cl4

C2H2Cl4-->tetrachloroetan


f)C2H2+ H2O--->CH3CHO

CH3CHO-->aldehyd octowy

 

 

zad.2

a)2C2H2 +5O2---->4CO2 +2H2O
b)2C2H2+.O2---->4C +2H2O
c)2C2H2+3O2---->4CO +.2H2O

145 4 145