Odpowiedzi

2010-04-11T12:14:48+02:00
48 cm : 8 = 6 cm ------> taką długość ma jedna krawędź

Narysuj sobie przekątną podstawy. Ponieważ jest to przekątna kwadratu o boku 6 cm, więc jej długość wynosi 6p(2) cm. Jej środek połącz z wierzchołkiem ostrosłupa. Długość tego przed chwilą narysowanego odcinka oznacz literką h, bo to wysokość ostrosłupa.

Zauważ, że wysokość ostrosłupa, narysowana przekątna podstawy oraz krawędź boczna ostrosłupa tworzą trójkąt prostokątny. Z tw. Pitagorasa masz:

(3p(2))^2 + h^2 = 6^2
h^2 = 36 - 18
h^2 = 18 = 9 * 2
h = p(9) * p(2) = 3p(2) --------> masz już długość wysokości ostrosłupa

V = 1/3 * 6^2 * 3p(2) = 36p(2) cm^3 -----------> masz już objętość

Pb = 4 * 6^2 * p(3) / 4 = 36p(3) cm^2 ----> masz już pole pow. bocznej
29 4 29
2010-04-11T12:28:09+02:00
Krawędzi jest 8
48 = 8a /÷8
6 cm = a

½d√2 = 3√2 cm
H² +( 3√2)² = 6²
H² + 18 = 36
H² = 18 /√
H = 3√2 cm

V = ⅓ × Pp × H
V = ⅓ × 6² × 3√2
V = 36√2 cm³

h = a√3/2
h = 6√3/2
h = 3√3 cm

Ppb = 4 × Pś
Ppb = 4 × ½ × a × h
Ppb = 4 × ½ × 6 × 3√3
Ppb = 36√3 cm²
13 5 13