Od podanych czasowników utwórz nazwy czynności w powstałych wyrazach oddziel formanty. Następnie uzupełnij przytoczone chasła
przebywać----->......... sprzątać----->.........
palić----->......... sprzedawać----->.........
zamykać ----->......... przechodzić----->.........
zapówić ----->......... wycierać----->.........

Prosimy o ........... furtki. ............. bydynku odbywa sięw każdy czwartek.
............. przez jezdnię dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych.
............. na świeżym powietrzu służy zdrowiu. Prosimy o ............. obuwia.
............alkocholu młodzieży do lat 18 jest zabronione. ............. prosimy nadsyłać na nasz adres. .......... w tej sali wzbronienie.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T12:22:26+02:00
Przebywac-przebyw/anie
palic-palenie
zamykac-zamyk/anie
zamowic-zamówi/enie
sprzatać-sprzat/anie
sprzedawać-sprzedaw/anie
przechodzic -przechodz/enie
wycierac-wycier/anie

Prosimy o zamykanie furtki. sprzatanie bydynku odbywa sięw każdy czwartek.
przechodzenie przez jezdnię dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych.
przebywanie na świeżym powietrzu służy zdrowiu. Prosimy o wycieranie obuwia.
sprzedawanie alkocholu młodzieży do lat 18 jest zabronione. zamówienie prosimy nadsyłać na nasz adres.palenie w tej sali wzbronienie.
72 4 72