Odpowiedzi

2010-04-11T12:27:05+02:00
Po polsku: Mam na imię... Mam ... lat. Pochodze z Polski i mieszkam w Łodzi. Uczę się w gimnazjum. Lubię ... Moja mama ma na imię ... Ma blond włosy i jest wysoka. Pracuje jako ... Jej hobby to ... Mój tata nazywa się ... Ma brązowe włosy, niebieskie oczy i jest wysoki. Jest ... (praca). Interesuje się ... Mam brata. Jego imię to... Ma on ... lat i uczy się/pracuje jako ... Na szczęście/niestety nie mam siostry, ale mam psa (lub jakieś inne zwierze). Ma on na imię ... Bardzo go lubię.

Angielski:
My name is ... I have ... years. I come from the Polish and I live in Lodz. I teach at the school. I like ... My mom's name is ... He has blond hair and is tall. He works as ... Her hobbies are ... My dad called ... He has brown hair, blue eyes and is tall. It is ... (Work). He is interested in ... I have a brother. His name is ... It is ... years, and taught / worked as a ... Fortunately / unfortunately, I do not have sisters, but I have a dog (or some other animal). It has a name ... I like him very much.