Kto przetłumaczy?

-Hey! What's this?
-It's my new camera phone.
-It's really cool. Can I have a go?
-Yes, of course you can- here's the phone. Go to Menu and select -Camera.
-Right.
-Now you can take a picture. Keep the phone still and press Ok.
-Smile, Steve. Don't move. Great! Can I send the picture to someone it the USA?
- Sure. Press Select, and select Send via multimedia. Then enter the phone number. Don't forget the international code.
-That's 001.
-Now press Send.
-That's it! Many thanks!
-No problem. And send the picture to Sara too.
-Sara! But she's my....


PILNE DO 18.30

3

Odpowiedzi

2009-11-03T17:57:08+01:00
-Hey! Co jest ten ?
-To jest moim nowym telefonem kamery.
-To jest rzeczywiście ochładzać (chłodny). Może mam udają się?
-Tak, oczywiście wy może - tutaj jest telefon. Idą do Jadłospisu i dobierać (wybór; doborowy)
-Kamera.
-Prawo (prawy; naprawo od).
-Teraz wy możecie brać (przedsiębrać) obraz. Utrzymują telefon wciąż i naciskać (ścisk; prasa; żądać; zmuszać) W porządku.
-Uśmiechają się, Steve. Nie posuwa (poruszać się). Wielki! Może posyłam obraz do kogoś to SZA?
- Pewnien. Naciskać (ścisk; prasa; żądać; zmuszać) Dobierać (wybór; doborowy), i wybór Posyłają przez środek masowego przekazu. Potem wchodzą numer telefonu. Nie zapomina międzynarodowy szyfr.
-Który jest 001. -Teraz naciskają Posyłają.
-Który jest to! Wiele wdzięczności!
-Żadnego kwestia (problemowy). I posyłają obraz do Sara też.
-Sara! Ale ona jest moją....
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T17:57:31+01:00

-Hej! Co to jest?
-To mój nowy telefon z aparatem fotograficznym.
-jest naprawde dobry. Czy mozna zobaczyc?
-Tak, oczywiście można-oto telefonu. Przejdź do Menu i wybierz aparat.
-Brawo.
-Teraz możesz zrobić zdjęcie. Telefon powinien być w dalszym ciągu i naciśnij OK.
-Uśmiech, Steve. Nie ruszaj się. Świetny! Czy mogę wysłać zdjęcie do kogoś, to USA?
- Jasne. Naciśnij przycisk Wybierz, wybierz Wyślij przez MMS. Następnie należy wprowadzić numer telefonu. Nie zapomnij międzynarodowy kod.
-To. 001.
-Teraz naciśnij Wyślij.
-To jest to! Wielkie dzięki!
-Nie ma problemu. I wysłać zdjęcie do Sara tak.
-Sara! Ale mój ....
2009-11-03T18:10:23+01:00
-*Hey*! Co jest ten (to)? -To jest moim nowym telefonem kamery. -To jest rzeczywiście ochładzać (chłodny). Może mam udają się? -Tak, oczywiście wy może - tutaj jest telefon. Idą do Jadłospisu i dobierać (wybór; doborowy) -Kamera. -Prawo (prawy; naprawo od). -Teraz wy możecie brać (przedsiębrać) obraz. Utrzymują telefon wciąż i naciskać (ścisk; prasa; żądać; zmuszać) W porządku. -Uśmiechają się, *Steve*. Nie posuwa (poruszać się). Wielki! Może posyłam obraz do kogoś to SZA? - Pewnien. Naciskać (ścisk; prasa; żądać; zmuszać) Dobierać (wybór; doborowy), i wybór Posyłają przez środek masowego przekazu. Potem wchodzą numer telefonu. Nie zapomina międzynarodowy szyfr. -Który jest 001. -Teraz naciskają Posyłają. -Który jest to! Wiele wdzięczności! -Żadnego kwestia (problemowy). I posyłają obraz do *Sara* też. -*Sara*! Ale ona jest moją....