Odpowiedzi

2015-08-20T22:01:25+02:00
                                    PRZYCZYNY UPADKU CESARSTWA                                                                     ZACHODNIORZYMSKIEGO 

->>> Pogorszenie sytuacji chłopów - w obawie przed masowym opuszczaniem wsi przez chłopów i przenoszeniu się do miast władze rzymskie zaczęły przywiązywać chłopów do ziemi

->>> Mało skuteczna armia, nieopłacalna i rekrutowana głównie przez barbarzyńców

->>> Wyniszczenie elity intelektualnej

->>> "Psucie monety" przez władców - przyczyna inflancji

->>> Upadek autorytetu i znaczenia władzy centralnej - zbyt częste zmiany na tronie cesarskim - trony zdobywano bezprawnie opierając się na armii

->>> Początek tzw. wielkiej wędrówki ludów - dostanie się ogromnej ilości barbarzyńców przez granice Cesarstwa

->>> Podział państwa na cesarstwo wschodnie i zachodnie 

->>> Problemy z obroną rozległych granic Imperium w obliczu zagrożenia

->>> Brak pieniędzy na zwiększenie i utrzymanie armii - konieczność nakładania nowych, wyższych podatków

->>> Przegrana wojska cesarza Walensa z barbarzyńcami - napływ plemion w granice Imperium Rzymskiego
==================================================
  
                                      SKUTKI UPADKU CESARSTWA
                                         ZACHODNIORZYMSKIEGO 

->>> Zakończenie epoki starożytnej i nastanie średniowiecza

->>> Powstanie licznych państw na gruzach imperium rzymskiego np. Królestwa Franków, Królestwa Ostrogotów i Królestwa Wizygotów

->>> Czerpanie z dorobku Rzymian przez późniejsze narody w wielu dziedzinach

->>> Nadzieja na odbudowanie ogromnego imperium - plany takie miał m.in Otton III
33 4 33