1. Suma miar kątków wewnętrznych pewnego wielokąta foremnego jest równa 2340 (Stopni) Ile osi symetrii ma ten wielokąt?
A. 11
B. 15
C. 13
D. 1
2. Wskaż zdanie prawdziwe
A. Środek okręgu opisanego na trójkącie jest punktem przecięcia dwusiecznych jego kątków.
B Każdy trapez ma tylko jedną wysokość.
C. Każda liczba naturalna jest jednocześnie liczbą całkowitą.
D. Środek okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny leży w połowie przeciwprostokątnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T10:12:48+02:00
2340/180=13
13+2=15
Odp:B

2)
Odp:C