Proszę o pomoc!!!!!!!!! Proszę o szybkie odpowiedz!!!!!!!!!!!!

Wyobraź sobie, że w czasach Bolesława Chrobrego ukazywała się prasa. Sporządź krótką notatkę do gazety na temat zjazdu gnieźnieńskiego (uwzględnij CZAS, MIEJSCE, UCZESTNIKÓW I PRZEBIEG WYDARZEŃ)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T12:39:02+02:00
Zjazd gnieźnieński, w 1000 spotkali się w Gnieźnie Bolesław Chrobry oraz pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono polską organizację kościelną w oparciu o powołane do istnienia arcybiskupstwo gnieźnieńskie z bratem św. Wojciecha Radzimem–Gaudentym na czele. Podlegały mu trzy biskupstwa: we Wrocławiu (z bp. Janem), w Krakowie (z bp. Popponem) i Kołobrzegu (z bp. Reinbernem). Ponadto Otton III wręczył Chrobremu diadem i włócznię św. Maurycego, co odczytuje się jako wstępną zgodę na koronację.
czas ; 1000 rok
miejsce: gniezno
uczestnicy:Bolesław Chrobry ,legaty papieża Sylwestra II itp. wypisz sobie z przebiegu ;;)
przebieg-spotkanie cesarza NIEMIECKIEGO Ottona 3 pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha z Bolesławem Chrobrym. -Cesarz wywyższył Chrobrego.Chciał go pozyskać dla koncepcji uniwersalistycznej. -Cesarz przekazał Bolesławowi Chrobremu włócznię świętego Maurycego oraz dijament. -Cesarz zgodził się na utworzenie arcybiskupstw w Gnieznie,Kołobrzegu,Poznaniu,Krakowie...
5 2 5
2010-04-11T12:47:13+02:00
W marcu odbyło się spotkanie księcia polskiego Bolesława Chrobrego z cesarzem Cesarstwa Rzymskiego Ottonem III. Cesarz był w trakcie pielgrzymki do grobu św. Wojciecha. Polska poprzez ten zjazd została przyjęta do grona państw europejskich. Cesarz nałożył diadem na głowę Bolesława Chrobrego i wręczył mu włócznię św. Maurycego. Wydarzenie to miało zarazem charakter synodu kościelnego. Wtedy to zostało ogłoszone powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie.
1 5 1