Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest Prostokąt .Jeden bok tego prostokąta ,o długości 12cm ,jest trzy razy dłuższy od drugiego boku.Krawędzie boczne ostrosłupa są równe i każda z nich stanowi 80 % dłuższej krawędzi podstawy . oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa

1

Odpowiedzi

2010-04-11T12:52:38+02:00
12:3=4
12*2=24
4*2= 8

80% z 12 to 9,6
4*9,6 = 47,4

47,4 + 24 + 8 = 79,4