Odpowiedzi

2010-04-11T12:43:09+02:00
W Australii wody artezyjskie są podstawą rozwoju rolnictwa.Panują tam straszliwe susze a woda jest potrzebna m.in do hodowli bydła.
2010-04-11T12:44:38+02:00
ARTEZYJSKA WODA, woda podziemna występująca w warstwie wodonośnej między warstwami nieprzepuszczalnymi i znajdująca się pod ciśnieniem hydrostatycznym; po przewierceniu skał przykrywających warstwę wodonośną samoczynnie wypływa w postaci fontanny (studnia artezyjska); naturalny wypływ w.a. na powierzchnię ziemi - źródło artezyjskie.

w Australii wody artezyjskie są podstawą rozwoju rolnictwa.Panują tam straszliwe susze a woda jest potrzebna m.in do hodowli bydła.


woda ta jest zdatna do picia :)