Odpowiedzi

2010-04-11T14:52:29+02:00
W 1864r. Rosjanie skoncentrowali na terenie Królestwa 340 tys. żołnierzy, co stanowiło połowę ówczesnej armii rosyjskiej. W oddziałach powstańczych zaś nie było nigdy więcej niż 30 tys. ochotników jednocześnie, choć w ciągu kilkunastu miesięcy walk brało w nim udział blisko 200 tys. powstańców. W lutym 1864r. pod Opatowem rozbity został największy z pięciu zorganizowanych na polecenie Traugutta korpusów, dowodzony przez generała Józefa Hauke (pseud. Bosak). Rosjanie zniszczyli również korpus na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Żmudzi. Liczne aresztowania w Warszawie doprowadziły w końcu do schwytania ukrywającego się cały czas w mieście Traugutta. Został on wraz ze swymi czterema czterema najbliższymi współpracownikami osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej, a następnie skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na stokach Cytadeli 5 sierpnia 1864r. Na Podlasiu trwały jeszcze walki partyzanckie oddziału księdza Stanisława Brzóski, ale powstanie zostało już właściwie przez Rosjan stłumione. Podobnie jak na Litwie przyczynił się do tego ukaz uwłaszczeniowy dla Królestwa Polskiego wydany przez cara 2 marca 1864r. Dotychczas niewielki udział chłopstwa w powstaniu został przez to zupełnie ograniczony.
1 5 1