Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T10:35:32+02:00
Bóg nie stanowi przedmiotu naszego poznania zmysłowego ani pojęcia wymyślonego. Kiedy teologia mówi o Bogu, mówi o Bogu żywym, którego istnienie jest związane z egzystencją ludzką w głębi naszego sumienia. Gdy mówimy o istnieniu Boga to jest ono już w pewien sposób potwierdzone przez naszą własną egzystencję. Tak jak możemy i powinniśmy zdać sobie sprawę ze szczególnego charakteru naszej egzystencji ludzkiej poporzez refleksję egzystencjalną, tak też możemy i powinniśmy zdać sobie sprawę ze szczególnego charakteru egzystencji Boga poprzez refleksję nad naszą wiarą jako aktem egzystencjalnym. Nie chodzi o zrozumienie ani o wykazanie istnienia Boga, Jego `rzeczywistości' w sposób rozumowy, przez stosunek przyczyny do skutku; chodzi o oświecenie naszej drogi ku Bogu w ten sposób, aby Byt Boży otwierał się coraz bardziej przed nami oświecając tę drogę. Gdy mówimy o `naszej drodze ku Bogu' powinniśmy wcześniej mówić o `drodze Boga ku nam', jako że Bóg jest wszystkim, ogarnia wszystko, jest pierwszą przyczyną, jest osobą, która może być przez nas pojęta jedynie na tyle,na ile otwiera się na nas i o ile my jesteśmy osobiście otwarci na to objawienie,które Bóg osobowy nam daje. W konsekwencji możemy mówić o różnych drogach objawienia się Boga i o naszych drogach ku Bogu.
Następnie zajmiemy się problemem dlaczego ludzie, mimo licznych sposobów objawienia się Boga, nie znajdują Go; zajmiemy sie zatem zagadnieniem ateizmu.
7 3 7