PRZTŁUMACZCIE;-)
1.Many people have the wrong idea about british food
2.Traditional English brekfast are not very common today.
3.British people eat a large meal for lunch.
4.television is making british cooking more interesting.5.the british usually eat fish and chips in their homes.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T12:47:47+02:00
1.Wiele osób ma błędne pojęcie o kuchni brytyjskiej.
2.Tradycyjne angielskie śniadanie nie jest dzisiaj bardzo częste.
3.Brytyjczycy jedzą duży posiłek na lunch.
4.Telewizja stwarza, ze brytyjska kuchnia jest bardziej interesujaca.
5.Brytyjczycy zazwyczaj jedzą rybę z frytkami w ich domach.
2010-04-11T12:48:22+02:00
1.Wiele osób ma błędne pojęcie o kuchni brytyjskiej.
2.Tradycyjne śniadanie angielskie nie są bardzo częste dzisiaj.
3.Brytyjczycy zjadają duży posiłek na obiad.
4.Telewizja kuchni brytyjskiej jest interesująca .
5Brytyjczycy zazwyczaj jedzą rybę z frytkami w domu ;)