Napisz trzy problemy i ich rozwiązanie po angielsku z tłumaczeniem
przykładowy "problem": My cat had six kittens yesterday! They're lovely, but my mum doesn't want them. What can I do?

rozwiązanie: Sorry- I don't want a cat! You can take them to the pet shop. Or maybe some people in our class want a cat - let's ask them. Why don't you put an advert in thr local shop? Good luck!

Coś w ten deseń :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:34:06+02:00
Spróbuję pomóc :]

1) My math homework is so hard that no one in my family can not resolve it. I asked mum, dad, I called my grandfather. Even went to my aunt! And nothing ... no one can solve.

I'm sorry, I will not help. I'm weaker than the math scores of you. But you can sign up for tutoring in mathematics.

+ tłumaczenie :

Moje zadanie domowe z matematyki jest takie trudne, że nikt z mojej rodziny nie potrafi go rozwiązać. Pytałam mamę, tatę, dzwoniłam do dziadka. Nawet poszłam do cioci! I nic... nikt go nie potrafi rozwiazać.

Przykro mi, ja ci nie pomogę. Mam słabszą ocenę z matmy niż ty. Ale możesz zapisać się na korepetycje z matematyki.

2) I'm sad because my little dog is sick Pimpek. Probably has cancer. I think so because his neck is a tumor. I'm afraid that soon die. But I guess I have to live with this thought.

Not exactly ... Yet you can take him to the doctor from the animals. The veterinarian will certainly give him some medicine which will help him.

+ tłumaczenie :

Jestem smutna, ponieważ mój mały piesek Pimpek jest chory. Prawdopodobnie ma raka. Myślę tak dlatego, że na jego szyi jest guz. Boję się, że niedlugo zdechnie. Ale chyba muszę pogodzić się z tą myślą.

Niezupełnie... przecież możesz wsiąść go do lekarza od zwierząt. Weterynarz napewno da mu jakiś lek, który mu pomoze

3) My new laptop broke yesterday. The repair is very expensive, so I have to live with this thought that I will not have a computer.

Difficult situation, but it is a way out. Start working. There must be a hard job. You can walk to the old people and assist them in drobnostach, or walk to neighbors and water their plants when they are not at home.

+ tłumaczenie:

Mój nowy laptop wczoraj się popsuł. Naprawa jest bardzo droga, więc muszę pogodzić się z tą myślą, że nie będę miała komputera.

Trudna sytuacja, ale jest jedno wyjście. Zacznij pracować. Nie musi byc to ciężka robota. Możesz chodzić do starych ludzi i pomagac im w drobnostach, albo chodzić do sąsiadów i podlewać ich rośliny, kiedy ich nie ma w domu.


Mam nadzieję, że pomogłam. Liczę na naj :*
4 1 4