Odpowiedzi

2010-04-11T12:45:43+02:00
Wokół biegunów Ziemi znajdują się obszary stale wysokiego ciśnienia. Charakterystyczną cechą klimatu w strefie polarnej - arktycznej - jest pokrywa śnieżno-lodowa i bardzo długie, śniezne zimy. Na samym biegunie Słońce nie wschodzi przez pół roku, a w jego pobliżu panuje temperatura -90C. Również latem temperatura nie przekracza 0C, opady mają zawsze formę śniegu, a silna inwersja temperatury sprawia, że tworzy się gęsta mgła (patrz podrozdział). Na granicy polarnej strefy wyżu wieją słabe wiatry wschodnie.
Strefa subpolarna - subarktyczna i subantarktyczna - jest strefą przejściową między klimatem arktycznym strefy polarnej, a strefą klimatu umiarkowanego. W strefie subpolarnej zimy są długie, a lata niezwykle krótkie, opady zaś skąpe, gdyż tutaj ulegają rozproszeniu układy niskiego ciśnienia przynoszące tylko zimne powietrze. Podłoze jest prawie zawsze zamarznięte, a średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu nie przkracza 10C.
Typową formacją roślinną jest tundra, czyli bezdrzewny step. Nawet, gdy latem dni są dłuższe, energia słoneczna zostaje wykorzystana głównie do stopienia powłoki lodowej i śnieżnej. Tylko tam, gdzie teren nachylony jest nisko położonego Słońca, powierzchniowe warstwy rozmarzają.

Żyją w niej lemingi, renifery, woły piżmowe, zające bielaki, gronostaje, lisy polarne, łasice, wilki, myszołowy włochate, sokoły, sowy śnieżne, pardwy, żaby trawne, jaszczurki żyworodne ,zające białe.

Wyróżnia się 4 podstawowe typy tundry:
tundra arktyczna, tundra mszysto-porostowa, tundra krzewinkowa, lasotundra.
2010-04-11T12:46:41+02:00
Obszar porosniety karłowatymi krzewami
2010-04-11T12:48:15+02:00
Tundra jest to występowanie roślin w zimnym klimacie strefy subarktycznej oraz arktycznej .
cechy charakterystyczne:
zawierają gleb tundrowe, stale zamarznięte podglebie, uboga szata roślinna, najcześciej są to mchy badź też porosty.