Wskaż argument który najtrafniej potwierdza tezę,że osadnictwo na prawie niemieckim przyczyniła się do rozwoju gospodarczego ziem polskich.

A.Sądownictwo na wsi znalazło się w rekach sołtysa i ławy miejskiej.
B.Upowszechniły się pienięźne czynsze oraz dziedziczne użytkowanie gruntów chłopskich.
C.Polski Kościół zaczął wymagać od księży znajomości języka polskiego.
D.Coraz większą rolę zaczynało odgrywać prawo pisane.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T12:55:37+02:00