1.Wypisz wyniki podanych dzialan w kolejnosci od najmniejszego do najwiekszego.
a) 7+(-6) , 18+(-21) , -7+(-2) , -17+15
b) -80+12 , 24+(-51) , -29+(-28) , +73+17
c) 16-50 , 27-(-9) , -5 (-12) , -48-(-13)
d)-56-22 , -60-(17) , 28-72 , -101-(-29)
2.Sposrod podanych liczb -2 , -1,7 , 18+(-20,7), (-2,7)+(-3,6) , (-3,4)-(-1,5) wybierz :
a) trzy liczby ktorych suma rowna jest -1
b) dwie liczby ktorych roznica jest rowna 5

prosze o odpowiedz ;) daje naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:08:19+02:00
A) 7+(-6) = 1
18+(-21) = -3
-7+(-2) = -9
-17+15=-2
-9 , -3 , 1 , 2

b) -80+12 = -68
24+(-51) = -27
-29+(-28) = -57
+73+17 = 90
-68 , -57 , -27 , 90

c) 16-50 = -34
27-(-9) = 36
-5 -(-12) = 7
-48-(-13) = -35
-35 , -34 , 7 , 36

d)-56-22 = -78
-60-(17) = -77
28-72 = -44
-101-(-29) = -72
-78 , -77 , -72 , -44

1 5 1
2010-04-11T13:19:49+02:00
1.Wypisz wyniki podanych dzialan w kolejnosci od najmniejszego do najwiekszego.

a) 7+(-6) , 18+(-21) , -7+(-2) , -17+15
-9 , -3 , -2, 1

b) -80+12 , 24+(-51) , -29+(-28) , +73+17
-68, , -57 ,-27, 90

c) 16-50 , 27-(-9) , -5 (-12) , -48-(-13)
-35, -34, 7 , 36 ,

d)-56-22 , -60-(17) , 28-72 , -101-(-29)
-78 , -77 , -72 , -44

2. nie wiem...