Podane liczby ponumeruj znakami rzymskimi w kolejności od najmniejszej do najwiekszej


a) -3\4.... 1 i 1\2
0... -5,38
-11... -14
-2...-2i 2\3
b) -0,9.... -1
-0,8.....-0,6
- 1,6....-1 i 3\5
-7,8.....-7,82
c) -1\4.......-1\2
-2i1\5....11\5
-7\16.....-7\11
-5i 3\5......-5i 7\81

Odpowiedzi

2010-04-11T12:57:23+02:00
A) -3\4.... 1 i 1\2 IV
0... -5,38 II
-11... -14 I
-2...-2i 2\3 III

b) -0,9.... -1 III
-0,8.....-0,6 IV
- 1,6....-1 i 3\5 II
-7,8.....-7,82 I

c) -1\4.......-1\2 III
-2i1\5....11\5 IV
-7\16.....-7\11 I
-5i 3\5......-5i 7\8 II
1 5 1