Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:22:01+02:00
- rozwój miast i regionów
- rozwój przejść granicznych i transportu
- współpraca gospodarcza
- turystyka
- ochrona środowiska i gospodarka leśna
- kultura, edukacja i wymiana młodzieży
- współpraca przygranicznych samorządów terytorialnych
- rolnictwo i gospodarka żywnościowa
- przeciwdziałanie wypadkom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczanie ich skutków
- ochrona zdrowia i ratownictwo medyczne
- problemy związane z małym ruchem granicznym

Jeśli ta praca okażę się najlepsza proszę o "naj"