1. W widmie fal elektromagnetycznych fale radiowe są falami najdłuższymi. Jakiej
długości fale elektromagnetyczne emituje stacja radiowa nadająca w Warszawie na
częstotliwości f= 98,8 MHz ( Program III PR).Zapisz obliczenia.

2. Dróżnik, pracując przy nasypie kolejowym, chcąc się przekonać, czy nie zbliża się
pociąg, przykłada ucho do szyny. Jeżeli pociąg nadjeżdża, to dróżnik, zanim go
zobaczy, najpierw usłyszy stukot kół o szyny. Dzieje się tak dlatego, że:
A) amplituda fali dźwiękowej w metalach jest większa niż w powietrzu,
B) prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w metalach jest większa niż
w powietrzu,
C) częstotliwość fali dźwiękowej w metalach jest większa niż w powietrzu,
D) długość fali dźwiękowej w metalach jest większa niż w powietrzu.

3. Lód pływa po wodzie, ale tonie w alkoholu i nafcie. Przyczyny tego zjawiska mogą
być następujące:
1. gęstość lodu jest większa od gęstości wody
2. gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody
3. gęstość lodu jest większa od gęstości nafty i alkoholu
4. gęstość lodu jest mniejsza od gęstości nafty i alkoholu
Prawdziwymi przyczynami opisanego zjawiska są:
A) 1 i 3 B) 1 i 4 C) 2 i 3 D) 2 i 4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T02:38:22+02:00
1.
Długość fali λ wyraża się wzorem podobnym do drogi w ruchu jednostajnym, pfrzy czym prędkość jest prędkością rozchodzenia się fali elektromagnetycznej (np. światła) równej c=3*10⁸ m/s
λ = c*T = c/f, gdzie T=okres, f=częstotliwość fali
U nas:
λ = 3*10⁸/(98,8*10⁶) [m/s/Hz=m/s*s=m]
λ ≈ 3,04 m

2.
t = s/v, im prędkość v większa, tym czas krótszy.
Odp. B

3.
Pływa zawsze ciało, które jest lżejsze, tzn. ma mniejszą gęstość niż ciecz (podobnie z gazami: unosi się balon, jeśli jest napełniony lżejszym gazem niż powietrze), a zatem odpowiedzi prawidłowe znajdują się w C.
1 5 1