1.Ekologia a ochrona środowiska
2.Organizm a środowisko
3.Populacja biologiczna i jej właściwosci
( rozmieszczenie, liczebnośc i zagęszczenie , imigracja , emigracja, struktura wiekowa).
4. Wzajemne stosunki między populacjami
( interakcje, alleopatia, mutualizm, komensalizm, drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja)
5.Funkcjonowanie ekosystemu
( biocenoza, obieg materii w ekosystemie)
6.Komórka jako podstawowa jednostka życia
7.Jednośc budowy organizmów
( mikro i makroskładniki, woda, zwiąski organiczne, kwasy nukleinowe)
8 Życie jako funkcja.

Prosze napiszcie mi krótko o tym wszystkim:( mam sprawdzian z biologii i musze to umiec ! bardzo prosze !

1

Odpowiedzi

2010-04-11T19:16:35+02:00
1.Ochrona środowiska przyrodniczego-to praktyczna działalność człowieka ,dotycząca przede wszystkim ochrony środowiska życia człowieka. Dziedzina ta określa sposoby takiego użytkowania biosfery, aby zachować ją dla zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Ochrona środowiska polega na tworzeniu parków narodowych, krajobrazowych,rezerwatów ,ustanawianiu pomników przyrody,ochronie gatunkowej roślin i zwierząt ,ochronie powietrza, wód i gleby.Zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami ochrona- to również takie kształtowanie i sksploatowanie środowiska , które pozwoli zachować maksymalną bioróżnorodność gatunkową roślin i zwierząt. Ochrona środowiska musi korzystać z wyników badań geografii,geologii,chemii, a przede wszystkim-ekologii.
Ekologia jest nauką przyrodniczą , która zajmuje się wszystkimi formami życia od chwili ich powstania. Można więc powiedzieć , że ekologia to nauka o organizmach w ich "domu" czyli w ich rodzinnym środowisku .Bada ona zależności między środowiskiem nieożywionym a organizmami,jak i między samymi organizmami.Należy również pamiętać że znajomość zasad i praw ekologii pozwala na zrozumienie wszystkich obecnie pojawiającyh się problemów dotyczących środowiska,jest podstawą właściwej jego ochrony.