Zad1
Dana jest funkcja kwadratowa: f(x)=-½(x-2)²+½ w postaci kanonicznej
a.Podaj wspołrzędne wierzchołka paraboli funkcji f(x)
b.Zapisz funkcję f(x) w postaci ogólnej
c.oblicz jej pierwiastki
d.sporządz wykres funkcji f(x)
e.omów własności funkcji f(x) na podstawie wykresu ( dziedzina, zbiór wartości, monotoniczność funkcji i wartość najmniejszą lub największą funkcji)
zad2
dana jest funkcja kwadratowa f(x)=-x²+2½x + 1½
a. sprawdz czy punkt A=(1½, -3 ) nalezy do wykresu funkcji f(x)
b.podaj postać kanoniczną i iloczynową funkcji f(x)
c.znajdz wartość najmniejszą i największą na przedziale <½,1½>
zad3
rozwiąz nierówność: (x-2)²-12 ≥ 2( x-1)(x+1) -9x
zad4
dana jest funkcja kwadratowa f(x) = -x + 3x -2 : Znajdz wartośc najmniejsza i największa na przedziale (1, 3)
Bardzo prosze o rozwiązanie tych zadań i zapisanie obliczeń XD dzieki

1

Odpowiedzi

2009-11-04T20:21:22+01:00