Krzyś rozbił skarbonkę i policzył że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł, 1 zł, 50 gr i 20 gr. Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek , a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. Dwudziestogroszówek było 10. Ile monet było w skarbonce?

2

Odpowiedzi

2010-04-11T13:00:48+02:00
X-ilość 2zł
y-ilość 1zł
w-ilość 0,50zł (tj.50gr)
z-ilość 0,20zł (tj.20gr)

2x+1y+0,5w+0,2z=32
2x=y
2y=w stąd w=2*2x=4x
z=10

2x+2x+0,5*4x+0,2*10=32
4x+2x+2=32 /-2
6x=30/:6
x=5
y=2*5=10
w=4*5=20
z=10

x+y+w+z=? (ilość monet w skarbonce)
5+10+20+10=45

spr.
2*5+10*1+0,5*20+0,2*10=10+10+10+2=32
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:06:19+02:00
2zl=x
1zl=2x
0,5zl=4x
0,2*10=2zl
32zl-2zl=30zl
30zl=2zl*x+1zl*2x+0,5zl*4x
30zl=2x+2x+2x
6x=30
x=5
było 5 dwuzłotówek, 10 złotówek, 20 pięćdziesięciogroszówek i 10 dwudziestogroszówek
razem 45 monet